ಸುದ್ದಿ 

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜಾ ನೀಡಿಲಾಗಿದ್ದು

ನಿಮ್ಮ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.. .

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸತತವಾಗಿ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಬಿಡುವುದುರಿಂದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ 19 ಮತ್ತು 20ನೇ ತಾರೀಕು ರಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ರಜಾ ನೀಡಿಲಾಗಿದೆ

Related posts

Leave a Comment