ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 238. ಅರಕೆರೆ ವಾರ್ಡು Arakere Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಅರಕೆರೆವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 238ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 2.3175ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 30477ಗಂಡು : 15856ಹೆಣ್ಣು : 14621ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 175-ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ Ward Name: Arakere WardWard Number: 238Ward area (in sq. Km): 2.3175Total population: 30477Male: 15856Females: 14621Assembly Constituency : 175-BommanahalliParliamentary constituency: Bangalore South ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. Lakshmi Layout, Manjunath Layout, MICO Layout, Omkar Nagar (P), Arekere, Samrat Layout, Indira Priyadarshini Colony, Nanjappa Layout, Vijay Layout, Jai Maruthi Layout, Arekere Layout, BTS Layout, Venugopal Layout,Indira Gandhi Housing Colony,…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 237. ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡು Bilekhalli Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಬಿಳೇಕಹಳ್ಳಿವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 237ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 3.037ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 31197ಗಂಡು : 16387ಹೆಣ್ಣು : 14810ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 175-ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ Ward Name: Bilekhalli WardWard Number: 237Ward area (in sq. Km): 3.037Total population: 31197Male: 16387Females: 14810Assembly Constituency : 175-BommanahalliParliamentary constituency: Bangalore South ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. Bilekahalli Layout, B Basavalingappa Nagar, Annayappa Garden, Srinivas Garden, Thayappa Garden, Bilekahalli, Shanbhog Nagappa Layout, Tharamma Layout, Someshwar Layout, IIM Area, Sundar Ram Shetty Nagar,Sarvabhouma Nagar, Vijaya Bank Layout (P), BTM…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 236. ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡು Devarachikkanahalli Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 236ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 1.793ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 39580ಗಂಡು : 21000ಹೆಣ್ಣು : 18580ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 175-ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ Ward Name: Devarachikkanahalli WardWard Number: 236Ward area (in sq. Km): 1.793Total population: 39580Male: 21000Females: 18580Assembly Constituency : 175-BommanahalliParliamentary constituency: Bangalore South ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. Doctors Layout, Muneshwara Layout, Seenappa Layout, SBI Officers Prime Residency, BTM Layout 4th Stage (P), Royal Shelters, Devara Chikkanahalli, Chandra Reddy Layout (P), Chamundi Nagar, SR Naidu Layout, SatishReddy Layout, Hongasandra…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 235. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡು Bommanahalli Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 235ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 0.9698ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 30241ಗಂಡು : 15846ಹೆಣ್ಣು : 14395ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 175-ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ Ward Name: Bommanahalli WardWard Number: 235Ward area (in sq. Km): 0.9698Total Population : 30241Male: 15846Females: 14395Assembly Constituency : 175-BommanahalliParliamentary constituency: Bangalore South ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. Bommanahalli (P), Shamanna Reddy Layout, Basappa Layout, Nadamma Layout, Vakil Mariya Layout, Rotary Nagar (Bommanahalli), Golden Nagar, Kaveri Nagar (P), Abbaiah Reddy Industrial Area (P) ವಾರ್ಡಿನ ಗಡಿ :ಉತ್ತರ : ಮಡಿವಾಳ…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 234. ಹೊಂಗಸಂದ್ರ ವಾರ್ಡು Hongasandra Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಹೊಂಗಸಂದ್ರವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 234ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 0.6548ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 36719ಗಂಡು : 19806ಹೆಣ್ಣು : 16913ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 175-ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ Ward Name : : Hongasandra WardWard No : 234Ward Area (in sq km) : 0.6548Total Population : 36719Male : 19806Female : 16913Assembly constituency: 175-BommanahalliParliamentary Constituency : Bangalore South ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. Abbaiah Reddy Industrial Area (P), Kaveri Nagar (P), Hongasandra (P), Muniyappa Layout, Munireddy Layout (P), Nandhishwara Layout (Hongasandra), Garebhavipalya (P) ವಾರ್ಡಿನ ಗಡಿ :ಉತ್ತರ :…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 233. ರೂಪೇನ ಅಗ್ರಹಾರ ವಾರ್ಡು Rupenaagrahara Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ರೂಪೇನ ಆಗ್ರಹಾರವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 233ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 2.9519ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 34553ಗಂಡು : 19018ಹೆಣ್ಣು : 15535ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 175-ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ Ward Name: Rupenaagrahara WardWard Number: 233Ward area (in sq. Km): 2.9519Total population: 34553Male: 19018Females: 15535Assembly Constituency : 175-BommanahalliParliamentary constituency: Bangalore South ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. Central Silk Borad Colony (P), Rupena Agarahara, Virat Nagar, Bommanahalli (P), Munireddy Layout (P), OM Shakti Layout (Hongasandra), NR Reddy Layout (Hongasandra), Garebhavi Palya (P), AM Industrial Estate,Lakshmi Layout (Mangammana…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 232. ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಲೇಜೌಟ್ ವಾರ್ಡು HSR Layout Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : HSR ಲೇಔಟ್ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 232ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 3.2616ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 39757ಗಂಡು : 21062ಹೆಣ್ಣು : 18695ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 175-ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ Ward Name : : HSR Layout WardWard No : 232Ward Area (in sq km) : 3.2616Total Population : 39757Male : 21062Female : 18695Assembly Constituency : 175-BommanahalliParliamentary constituency: Bangalore South ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. HSR Layout Sector-6,7 (P), Popular Colony, Madina Nagar (P), Garebhavi Palya (P), Bandepalya (P), Singasandra (P), AECS Layout, Vedanthachar Layout, Parappana Agrahara,…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 231. ಮಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡು Mangammanapalya Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಮಂಗಮ್ಮನಪಾಳ್ಯವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 231ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 1.0635ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 31704ಗಂಡು : 16601ಹೆಣ್ಣು : 15103ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 175-ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ Ward Name : : Mangammanapalya WardWard No : 231Ward Area (in sq km) : 1.0635Total Population : 31704Male : 16601Female : 15103Assembly constituency: 175-BommanahalliParliamentary Constituency : Bangalore South ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. Mangammana Palya, Madina Nagar (P), Gangamma Layout, Neelakanteshwara Layout (P), ITI Layout, Muneshwara Nagar (P), Munireddy Layout, Priyanka Layout (P), Bande Palya (P) ವಾರ್ಡಿನ…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 230. ಅಗರ ವಾರ್ಡು Agara Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಅಗರವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 230ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 3.6309ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 37068ಗಂಡು : 19387ಹೆಣ್ಣು : 17681ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 175-ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ Ward Name : : Agara WardWard No : 230Ward Area (in sq km) : 3.6309Total Population : 37068Male : 19387Female : 17681Assembly Constituency : 175-BommanahalliParliamentary constituency: Bangalore South ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. Agara, HSR Layout Sector 1, 2,6,7 (P), HSR Layout Sector 4, Priyanka Layout (P), Neelakanteshwara Layout (P), HSR Layout Sector 3. ವಾರ್ಡಿನ ಗಡಿ :ಉತ್ತರ…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 229. ಇಬ್ಲೂರು ವಾರ್ಡು Ibluru Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಇಬ್ಲೂರುವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 229ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 3.4205ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 30008ಗಂಡು : 15723ಹೆಣ್ಣು : 14285ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 175-ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ Ward Name:: Ibluru WardWard Number: 229Ward area (in sq. Km): 3.4205Total population: 30008Male: 15723Females: 14285Assembly constituency: 175-BommanahalliParliamentary Constituency : Bangalore South ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. Ibbalauru, HSR Layout Sector 1&2 (P), Shobha Daffodil, Royal Placid Residential Layout, Somasundar Palya, Hosapalya, Bandepalya (P), Muneshwara Layout. ವಾರ್ಡಿನ ಗಡಿ :ಉತ್ತರ : 3ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ (ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..