ಚುನಾವಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ರಾಜಕೀಯ ಸಿನೆಮಾ 

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು 30-ಕಿರಂಗೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 2022-23 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮತದಾರರು ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ. ಕಿರಂಗೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿದಸರಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಬಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಕೆ.ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಆಕಾಂಷಿಗಳು…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ರಾಜಕೀಯ ಸಿನೆಮಾ 

ಕಂಪ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 23-ದೇವಸಮುದ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 2022-23 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮತದಾರರು ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ. ದೇವಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿರಾಮಸಾಗರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿನಂ.10.ಮುದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಸಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಆಕಾಂಷಿಗಳು…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ರಾಜಕೀಯ ಸಿನೆಮಾ ಸುದ್ದಿ 

ಗುಳೇದಗುಡ್ಡ ತಾಲ್ಲೂಕು 19-ಹುಲ್ಲಿಕೇರಿ.ಎಸ್.ಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 2022-23 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮತದಾರರು ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ. ಹಳದೂರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಪರ್ವತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಲಾಯದಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿನಾಗರಾಳ.ಎಸ್.ಪಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಹಾನಾಪೂರ.ಎಸ್.ಪಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಮಂಗಳಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಆಕಾಂಷಿಗಳು…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ರಾಜಕೀಯ ಸಿನೆಮಾ ಸುದ್ದಿ 

ಹುಣಸಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 30-ಕನ್ನಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 2022-23 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮತದಾರರು ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ. ಬೈಚಬಾಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಅಗ್ನಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಅರಕೇರ (ಜೆ) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಮುದ್ನೂರ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಆಕಾಂಷಿಗಳು…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..