ಸುದ್ದಿ 

ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ 2022 ಪ್ರಥಮ ಆವೃತ್ತಿ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ 2022 ಪ್ರಥಮ ಆವೃತ್ತಿಯ ಆಯೋಜಕರಾದ :ಮಹಾರಾಜ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕ್ಲಬ್, (ರಿ), ಮೈಸೂರು ಇವರು ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ (ರಿ), ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ರಿ) ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ… 10 ಮತ್ತು 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ 2022 ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 242. ಜರಗನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡು Jaraganahalli Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಜರಗನಹಳ್ಳಿವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 242ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 0.7488ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 31441ಗಂಡು : 16522ಹೆಣ್ಣು : 14919ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 175-ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ Ward Name : : Jaraganahalli WardWard No : 242Ward Area (in sq km) : 0.7488Total Population : 31441Male : 16522Female : 14919Assembly Constituency : 175-BommanahalliParliamentary constituency: Bangalore South ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. Beereshwara Layout, Shivananda Nagar, Chikkaswamy Layout, JP Nagar 6th Phage (P), Mahatma Gandhiji Layout, Jaraganahalli, Govindappa Layout, Annayappa Layout, Yelechenahalli (P), Jyothi Layout. ವಾರ್ಡಿನ…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 241. ಸಾರಕ್ಕಿ ಕೆರೆ ವಾರ್ಡು Sarakki Lake Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಸಾರಕ್ಕಿ ಕೆರೆವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 241ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 1.3405ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 30009ಗಂಡು : 15455ಹೆಣ್ಣು : 14554ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 175-ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ Ward Name: Sarakki Lake WardWard Number: 241Ward area (in sq. Km): 1.3405Total population: 30009Male: 15455Females: 14554Assembly Constituency : 175-BommanahalliParliamentary constituency: Bangalore South ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. Krishnam Raju Layout, Mahatma Gandhiji Layout (P), Muniyappa Garden, Ayodhya Nagar, Annaiah Reddy Layout, Ashtalakshmi Layout, JP Nagar 7th Phase, Puttenahalli (P), Baroda Bank Colony, Brigde Millenium (P) ವಾರ್ಡಿನ…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 240. ವಿನಾಯಕನಗರ ವಾರ್ಡು Vinayakanagar Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ವಿನಾಯಕನಗರವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 240ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 2.4841ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 30305ಗಂಡು : 15939ಹೆಣ್ಣು : 14366ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 175-ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ Ward Name:: Vinayakanagar WardWard Number: 240Ward area (in sq. Km): 2.4841Total population: 30305Male: 15939Females: 14366Assembly Constituency : 175-BommanahalliParliamentary constituency: Bangalore South ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. JP Nagar 5th Phase (P), Shamanna Garden, Ramaswamy Layout, Doraishani Palya, Krishnam Raju Layout, Anthappa Layout, Rank Colony, Dollars Scheme, Muni Vekanatappa Layout, Amalodbhav Nagar, VenkatadriLayout, Panduranaga Nagar, Sahyadri Layout, Govindareddy…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 239. ಹುಳಿಮಾವು ವಾರ್ಡು Hulimavu Wardನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಹುಳಿಮಾವುವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 239ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 4.7088ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 30509ಗಂಡು : 16051ಹೆಣ್ಣು : 14458ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 175-ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ Ward Name : : Hulimavu WardWard No : 239Ward Area (in sq km) : 4.7088Total Population : 30509Male : 16051Female : 14458Assembly Constituency : 175-BommanahalliParliamentary constituency: Bangalore South ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. Omkar Nagar (P), Srinivasalu Layout, Syndicate Bank Colony, Vijayashree Layout, Classic Orchards Layout (P), Mutturaya Swamy Layout, Pai Layout, Muneshwara Colony, Janatha Colony, Vaishya…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ಜಯನಗರ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 199. ಸಾರಕ್ಕಿ ವಾರ್ಡು Sarakki Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಸಾರಕ್ಕಿವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 199ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 1.5805ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 36632ಗಂಡು : 18647ಹೆಣ್ಣು : 17985ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 173-ಜಯನಗರಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ Ward Name : : Sarakki WardWard No : 199Ward Area (in sq km) : 1.5805Total Population : 36632Male : 18647Female : 17985Assembly Constituency : 173-JayanagarParliamentary Constituency : Bangalore South ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. SBI Colony, Sarakki, JP Nagar 1st and 2nd (P) 3rd (P), and part of 5th, 6th Phase, Muniyappa Garden, Krishnamaraju Layout (P), Gangadhar…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ಆನೇಕಲ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 243. ಕೂಡ್ಲು ವಾರ್ಡು Kudlu Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಕೂಡ್ಲುವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 243ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 3.3325ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 16757ಗಂಡು : 9054ಹೆಣ್ಣು : 7703ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 177-ಆನೇಕಲ್ (ಎಸ್.ಸಿ)ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ Ward Name:: Kudlu WardWard Number: 243Ward area (in sq. Km): 3.3325Total population: 16757Male: 9054Females: 7703Assembly seat: 177-Anekal (SC)Parliamentary constituency: Bangalore countryside ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. Kudlu, AECS Layout (P), Reliable Woods Layout, KSRP Campus ವಾರ್ಡಿನ ಗಡಿ :ಉತ್ತರ : ಕೂಡ್ಲು ಗ್ರಾಮದ ಗಡಿ (ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಡಿ), ಕೂಡ್ಲು ರಸ್ತೆ (ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. ಲೇಔಟ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 193. ಎನ್ ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡು N S Palya Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಎನ್ ಎಸ್ ಪಾಳ್ಯವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 193ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 1.3622ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 36710ಗಂಡು : 19746ಹೆಣ್ಣು : 16964ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 172-ಬಿ.ಟಿ.ಎಮ್. ಲೇಔಟ್ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ Ward Name: N S Palya WardWard Number: 193Ward area (in sq. Km): 1.3622Total population: 36710Male: 19746Females: 16964Assembly seat: 172-BTM layoutParliamentary constituency: Bangalore South ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. Vysya Bank Colony (BTM Layout), Shantiniketan Layout, BTM Layout II Stage (P), N S Palya, MICO Layout, Madeena Nagar ವಾರ್ಡಿನ ಗಡಿ :ಉತ್ತರ : 100 ಅಡಿ ಹೊರವರ್ತುಲ…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ಬಿ.ಟಿ.ಎಂ. ಲೇಔಟ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 192. ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಜೌಟ್ ವಾರ್ಡು BTM Layout Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಬಿಟಿಎಂ ಲೇಔಟ್ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 192ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 1.469ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 34851ಗಂಡು : 18409ಹೆಣ್ಣು : 16442ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 172-ಬಿ.ಟಿ.ಎಮ್. ಲೇಔಟ್ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ Ward Name: BTM Layout WardWard Number: 192Ward area (in sq. Km): 1.469Total population: 34851Male: 18409Females: 16442Assembly seat: 172-BTM layoutParliamentary constituency: Bangalore South ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. AICOBO Nagar, BTM Layout I Stage, Jai Bhima Nagar, Old Madivala, Dollar Scheme Colony, Madivala, KAS Officers Colony, Someswara Colony, BTM Layout II Stage (P), IAS Officers Colony,…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 208. ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ವಾರ್ಡು Deen Dayalu Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ದೀನ್ ದಯಾಳು ವಾರ್ಡ್ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 208ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 0.7931ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 30224ಗಂಡು : 15772ಹೆಣ್ಣು : 14452ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 171-ಪಧ್ಮನಾಭ ನಗರಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ Ward Name: Deen Dayalu WardWard Number: 208Ward area (in sq. Km): 0.7931Total Population : 30224Male: 15772Females: 14452Assembly Constituency : 171-Padmanabha NagarParliamentary Constituency : Bangalore South ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. BSK 3rd Stage 7th Block (P), Ittamadu (P), Ittamadu Layout (P) ವಾರ್ಡಿನ ಗಡಿ :ಉತ್ತರ : ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಪೂರ್ವ: 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 12 ನೇ ಮುಖ್ಯ…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..