ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2024-25 ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

16-2-2024 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ Bangalore Teachers Bye Election 2024 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದ ಮತ ಯಾರಿಗೆ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.com

ಮುಂದೆ ಓದಿ..