ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ವಿಜಯನಗರ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 161. ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ ವಾರ್ಡು Attiguppe Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 161
ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 1.4053
ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 36643
ಗಂಡು : 18805
ಹೆಣ್ಣು : 17838
ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 167-ವಿಜಯನಗರ
ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ

Ward Name: Attiguppe Ward
Ward Number: 161
Ward area (in sq. Km): 1.4053
Total population: 36643
Male: 18805
Females: 17838
Assembly constituency: 167-Vijayanagar
Parliamentary Constituency : Bangalore South

ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.
This concern may inform voters opinion.

RPC Layout (P), Bapujinagar (Attiguppe), Dwaraka Nagar, Nisarga Layout (Chandra Layout, Maruthi Nagar, BHCS Layout, Income Tax Layout, WIDIA Layout (Attiguppe), Agromar Layout, BCC Layout (P)

ವಾರ್ಡಿನ ಗಡಿ :
ಉತ್ತರ : 3ನೇ ಅಡ್ಕ ರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 7ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ವೆಸ್ಟ್ ಅಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, 5 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ
ಪೂರ್ವ: 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಅಡ್ಕರಸ್ತೆ, 7ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ವನ್ನ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ, 14ನೇ ಮುಖ್ಯ, ರಸ್ತೆ, 8ನೇ ಎಚ್ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗದವರೆಗಿನ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ
ದಕ್ಷಿಣ : ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ದವರೆಗಿನ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ 9 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ
,ಪಶ್ಚಿಮ : ನಾಯಂಡಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ (ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಾರ್ಡ್ ಹಾಗು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಡಿ), 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ (ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಾರ್ಡ್ ಹಾಗು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಡಿ), 1 ನೇ ಅಡ್ಕ ರಸ್ತೆ (ನಾಗರಭಾವಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ), ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಾರ್ಡ್ ಹಾಗು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಡಿ, 8 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 3 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ

Ward Boundary :
North : By 3rd Cross 6th Main, 7th Main, West of Chord Road,
5th Main
East : By 2nd Cross, Cross Road, 1st Cross, 6th Main, 3rd Cross,
7th Main, 4th Cross, West of Chord Road, 14th Main, 8th
H Cross, 4th E Main, 8th Cross, 4th Main, 3rd Cross, 1st
Main upto Railway line
South : By Railway line , Railway line to 9th Cross, , 9th Cross
West : By Nayandahalli Main Road (Existing Ward and AC
Boundary), 80 feet Road (Existing Ward and AC
Boundary), 1st Cross (Nagarabhavi Main Road),
Existing Ward and AC Boundary, 8th Cross, 3rd Main,
Storm Water Drain

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ವಿಜಯನಗರ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 161. ಅತ್ತಿಗುಪ್ಪೆ ವಾರ್ಡು ATTIGUPPE WARD ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?
  • ಬಿಜೆಪಿ
  • ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
  • ಜೆಡಿಎಸ್
  • ಪಕ್ಷೇತರ
  • ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್
  • ಪ್ರಜಾಕೀಯ
  • ಎ.ಎ.ಪಿ
  • ನೋಟ
VoteResults

Related posts

Leave a Comment