ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 241. ಸಾರಕ್ಕಿ ಕೆರೆ ವಾರ್ಡು Sarakki Lake Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಸಾರಕ್ಕಿ ಕೆರೆ
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 241
ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 1.3405
ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 30009
ಗಂಡು : 15455
ಹೆಣ್ಣು : 14554
ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 175-ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ
ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ

Ward Name: Sarakki Lake Ward
Ward Number: 241
Ward area (in sq. Km): 1.3405
Total population: 30009
Male: 15455
Females: 14554
Assembly Constituency : 175-Bommanahalli
Parliamentary constituency: Bangalore South

ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.
This concern may inform voters opinion.

Krishnam Raju Layout, Mahatma Gandhiji Layout (P), Muniyappa Garden, Ayodhya Nagar, Annaiah Reddy Layout, Ashtalakshmi Layout, JP Nagar 7th Phase, Puttenahalli (P), Baroda Bank Colony, Brigde Millenium (P)

ವಾರ್ಡಿನ ಗಡಿ :
ಉತ್ತರ : 20ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಡಿ, 26ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಡಿ, 22ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಡಿ
.ಪೂರ್ವ: ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 17ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 19ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ರಾಮ ರಸ್ತೆ, 22ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಅಡ್ಕರಸ್ತೆ ಪುಟ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮಿಲೇನಿಯಂ ರಸ್ತೆ, 16ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ,
ದಕ್ಷಿಣ : ಬೀರೇಶ್ವರ ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಾರ್ಡ್
ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಡಿ, ಸಾರಕ್ಕಿ ಕರೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಪರಿಧಿಯ ಭಾಗ
ಪಶ್ಚಿಮ :ಸಾರಕ್ಕಿ, ಕೆರೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪರಿಧಿಯ ಭಾಗ, 33 ನೇ ಮುಖ್ಯ

Ward Boundary :
North : By 20th Cross, 2nd Main, Existing Ward and AC
Boundary, 26th Main, Existing Ward and AC Boundary,
22nd Main, Existing Ward and AC Boundary
East : By Main Road, 17th Cross, 19th Cross, Ramanna Road,
22nd A Main, Puttenahalli Main Road, 1st Cross
Puttenahalli Main Road, Brigade Millenium Road, 16th
Main, Cross Road
South : Bhereshwara Nagara Main road, Existing Ward and AC
Boundary, Part of Southeren periphery of Sarakki Lake
West : t By Western and part of Northern periphery of Sarakki
lake, 33rd Main

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 241. ಸಾರಕ್ಕಿ ಕೆರೆ ವಾರ್ಡು SARAKKI LAKE WARD ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?
  • ಬಿಜೆಪಿ
  • ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
  • ಜೆಡಿಎಸ್
  • ಪ್ರಜಾಕೀಯ
  • ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್
  • ಎ ಎ ಪಿ
  • ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ
  • ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐ
  • ಪಕ್ಷೇತರ
  • ನೋಟ
VoteResults

Related posts

Leave a Comment