ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2023 ರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 53. ನಂದಿನಿ ಲೇಜೌಟ್ ವಾರ್ಡು Nandini Layout Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟ್ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 53ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 0.9537ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 31458ಗಂಡು : 16363ಹೆಣ್ಣು : 15095ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 156-ಮಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ Ward Name:: Nandini Layout WardWard Number: 53Ward area (in sq. Km): 0.9537Total population: 31458Male: 16363Females: 15095Assembly seat: 156-Mahalaxmi layoutParliamentary constituency: Bangalore North ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. Kanteerava Studio, Parimala Nagar, Kanteerava Nagar, Srinivas Nagar, Krishnanda Nagar (P), Nandini Layout (P), Jaya Bhuvaneshwari Nagar, Panchadeep Colony (P). ವಾರ್ಡಿನ ಗಡಿ :ಉತ್ತರ : ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2023 ರ ಪುಲಕೇಶಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 79. ಸಗಾಯರಪುರಂ ವಾರ್ಡು Sagayarapuram Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಸಗಾಯರಪುರವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 79ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 0.7985ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 36876ಗಂಡು : 18342ಹೆಣ್ಣು : 18534ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 159-ಪುಲೀಕೇಶಿನಗರ (ಎಸ್.ಸಿ)ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ Ward Name : : Sagayarapuram WardWard No : 79Ward Area (in sq km) : 0.7985Total Population : 36876Male : 18342Female : 18534Assembly constituency: 159-Pulikeshinagar (SC)Parliamentary constituency: Bangalore North ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. Bilal Nagar (Pillanna Garden), Pillanna garden (Kadugondanahalli) (P), Bagaluru Layout (Kadugondanahalli) (P), Richards Town (P), Lazar Layout(Frazer Town). ವಾರ್ಡಿನ ಗಡಿ :ಉತ್ತರ : 1ನೇ…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2023 ರ ಕೆ.ಆರ್. ಪುರ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 91. ಎ ನಾರಾಯಣಪುರ ವಾರ್ಡು A Narayanapura Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಎ ನಾರಾಯಣಪುರವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 91ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 1.7604ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 36420ಗಂಡು : 18866ಹೆಣ್ಣು : 17554ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 151-ಕೆ.ರ್. ಪುರಂಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ Ward Name: A Narayanapura WardWard Number: 91Ward area (in sq. Km): 1.7604Total population: 36420Male: 18866Females: 17554Assembly Constituency : 151-K.R. PuramParliamentary constituency: Bangalore North ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. Pai Layout, TIN Factory Area, Motappa Compound, Venkataswamy Reddy Layout, A Narayanapura, Kalkunte, A Narayanapura Extension, Chinnappa Colony, ITI Employees Housing Colony, Defence ACCT EmployeesLayout (P), MEG…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2023 ರ ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 180. ವನ್ನಾರ್ ಪೇಟೆ ವಾರ್ಡು Vannarpet Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ವನ್ನಾರ್‌ಪೇಟ್ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 180ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 10.2441ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 38076ಗಂಡು : 19316ಹೆಣ್ಣು : 18760ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 163-ಶಾಂತಿ ನಗರಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ Ward Name : : Vannarpet WardWard No : 180Ward Area (in sq km) : 10.2441Total Population : 38076Male : 19316Female : 18760Assembly constituency: 163-City of PeaceParliamentary Constituency: Bangalore Centre ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. Gowthampuram, Cambridge Layout (P), Agaram Army Area, Vivek Nagar (P), BWS Qtrs., Dr Ambedkar Nagar, Lakshman Rao Nagar, Neelasandra (P). ವಾರ್ಡಿನ ಗಡಿ…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2023 ರ ಗಾಂಧೀನಗರ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 134. ಸುಭಾಷ್ ನಗರ ವಾರ್ಡು Subhash Nagar Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಸುಭಾಷ್ ನಗರವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 134ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 1.3174ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 37693ಗಂಡು : 19313ಹೆಣ್ಣು : 18380ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 164-ಗಾಂಧಿನಗರಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ Ward Name : : Subhash Nagar WardWard No : 134Ward Area (in sq km) : 1.3174Total Population : 37693Male : 19313Female : 18380Assembly Constituency : 164-GandhinagarParliamentary Constituency: Bangalore Centre ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. Malleshwaram (P), Jai Bheema Nagar, Swathantra Palya, Srirampura (P), PNR Nagar, Jakkarayana Kere Hanumanthapura, Vevekananda Nagar, Shastri Nagar, Railway Colony, Volagarahalli, City…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2023 ರ ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 166. ಚಲವಾದಿಪಾಳ್ಯ ವಾರ್ಡು Chalavadipalya Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಚಲವಾದಿಪಾಳ್ಯವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 166ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 0.4401ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 39673ಗಂಡು : 20093ಹೆಣ್ಣು : 19580ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 168-ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ Ward Name : : Chalavadipalya WardWard No: 166Ward Area (in sq km) : 0.4401Total Population : 39673Male : 20093Female : 19580Assembly Constituency : 168- ChamarajpetParliamentary Constituency: Bangalore Centre ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. Doreswamy Nagar (P), Bhangi Colony, Giripuram, Sultan Nagar (Cheluvadipalya), Siddarthanagar, Bakshi Garden, Anandapuram.Tippunagar (P) ವಾರ್ಡಿನ ಗಡಿ :ಉತ್ತರ : ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ, ಹಾಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2023 ರ ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 71. ಚಾಮುಂಡಿ ನಗರ ವಾರ್ಡು Chamundi Nagara Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಚಾಮುಂಡಿ ನಗರವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 71ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 0.6608ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 38758ಗಂಡು : 19943ಹೆಣ್ಣು : 18815ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 158-ಹೆಬ್ಬಾಳಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ Ward Name: Chamundi Nagara WardWard Number: 71Ward area (in sq. Km): 0.6608Total population: 38758Male: 19943Females: 18815Assembly constituency: 158-pythonParliamentary constituency: Bangalore North ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. Chamundi Nagar (P), Dasappa Garden, Kauser Nagar (P), RT Nagar (P), P&T Colony (P), Hanumanthappa Layout, Rehamath Nagar, Andanappa Block (P). ವಾರ್ಡಿನ ಗಡಿ :ಉತ್ತರ : ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ, ಹಾಲಿ ಇರುವ…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2023 ರ ಸರ್ವಜ್ಞ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 98. ಕಾಚರಕನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡು Kacharkanahalli Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಕಚರಕನಹಳ್ಳಿವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 98ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 1.6317ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 36525ಗಂಡು : 18471ಹೆಣ್ಣು : 18054ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 160-ಸರ್ವಜ್ಞನಗರಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ Ward Name : : Kacharkanahalli WardWard No : 98Ward Area (in sq km) : 1.6317Total Population : 36525Male : 18471Female : 18054Assembly Constituency : 160-SarvajnanagarParliamentary Constituency: Bangalore Centre ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. HBR Layout 3rd Block (P), HBR Layout 2nd Block, Keshava Nagar (Kacharakanahalli), Kacharakanahalli (P), HBR Layout 1st Block (P), St Thomas Town (Kadugondanahalli) (P),…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2023 ರ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 236. ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡು Devarachikkanahalli Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ದೇವರಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 236ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 1.793ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 39580ಗಂಡು : 21000ಹೆಣ್ಣು : 18580ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 175-ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ Ward Name: Devarachikkanahalli WardWard Number: 236Ward area (in sq. Km): 1.793Total population: 39580Male: 21000Females: 18580Assembly Constituency : 175-BommanahalliParliamentary constituency: Bangalore South ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. Doctors Layout, Muneshwara Layout, Seenappa Layout, SBI Officers Prime Residency, BTM Layout 4th Stage (P), Royal Shelters, Devara Chikkanahalli, Chandra Reddy Layout (P), Chamundi Nagar, SR Naidu Layout, SatishReddy Layout, Hongasandra…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2023 ರ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 59. ಮತ್ತಿಕೆರೆ ವಾರ್ಡು Mattikere Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

Taluknewsmedia.comವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಮತ್ತಿಕೆರೆವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 59ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 0.9041ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 37036ಗಂಡು : 19134ಹೆಣ್ಣು : 17902ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 157-ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ Ward Name: Mattikere WardWard Number: 59Ward area (in sq. Km): 0.9041Total population: 37036Male: 19134Females: 17902Assembly constituency: 157-MalleswaramParliamentary constituency: Bangalore North ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.This concern may inform voters opinion. Mattikere, Netaji Nagar, Sanjeevappa Colony, RMV 2nd Stage (P), Gokul Extension (P), Mattikere Extension (P). ವಾರ್ಡಿನ ಗಡಿ :ಉತ್ತರ : ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ಬಿಇಎಲ್ ರಸ್ತೆಪೂರ್ವ: 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 5ನೇ ಅಡ್ಕರಸ್ತೆ, ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 6ನೇ…

ಮುಂದೆ ಓದಿ..