ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2024-25 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2024-25 ರ ಸರ್ವಜ್ಞ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 97. ವೆಂಕಟೇಶಪುರ ವಾರ್ಡು Venkateshpura Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ವೆಂಕಟೇಶಪುರ
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 97
ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 0.5947
ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 39699
ಗಂಡು : 20063
ಹೆಣ್ಣು : 19636
ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 160-ಸರ್ವಜ್ಞನಗರ
ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರ

Ward Name : : Venkateshpura Ward
Ward No : 97
Ward Area (in sq km) : 0.5947
Total Population : 39699
Male : 20063
Female : 19636
Assembly Constituency : 160-Sarvajnanagar
Parliamentary Constituency: Bangalore Centre

ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.
This concern may inform voters opinion.

Kadugondanahalli (P), Venkateshpura (Kadugondanahalli) (P), Arogyamma Layout (Kadugondanahalli), P&T Colony (Kadugondanahalli),
Pillanna Garden (Kadugondanahalli).

ವಾರ್ಡಿನ ಗಡಿ :
ಉತ್ತರ : 3 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 3 ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, 2 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 8 ನೇ ಅಡ್ಡ , ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ
ಪೂರ್ವ : ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ
ದಕ್ಷಿಣ : ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಾರ್ಡ್ ಹಾಗು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಡಿ, 16 ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ (ಹಾಲಿ ಇರುವ ವರ್ಡ್ ಹಾಗು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಡಿ), ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಾರ್ಡ್ ಹಾಗು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಡಿ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ (ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಾರ್ಡ್ ಹಾಗು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಡಿ)
ಪಶ್ಚಿಮ : ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್

Ward Boundary :
North : By 3rd Main, 3rd Cross, 2nd Main, 8th Cross, Main road
East : By Railway line
South : By Existing Ward and AC Boundary, 16th Cross (Existing
Ward and AC Boundary), Existing Ward and AC
Boundary, 1st Main road (Existing Ward and AC
Boundary)
West : By Arabic Collage Road

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2024-25 ರ ಸರ್ವಜ್ಞ ನಗರ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 97. ವೆಂಕಟೇಶಪುರ ವಾರ್ಡು VENKATESHPURA WARD ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?
  • ಬಿಜೆಪಿ
  • ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
  • ಜೆಡಿಎಸ್
  • ಪಕ್ಷೇತರ
  • ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್
  • ಪ್ರಜಾಕೀಯ
  • ಎ.ಎ.ಪಿ
  • ನೋಟ
VoteResults

Related posts

Leave a Comment