ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ವಿಜಯನಗರ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 160. ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ ವಾರ್ಡು Bapuji Nagar Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 160
ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 0.4546
ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 39986
ಗಂಡು : 20821
ಹೆಣ್ಣು : 19165
ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 167-ವಿಜಯನಗರ
ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ

Ward Name : : Bapuji Nagar Ward
Ward No : 160
Ward Area (in sq km) : 0.4546
Total Population : 39986
Male : 20821
Female : 19165
Assembly constituency: 167-Vijayanagar
Parliamentary Constituency : Bangalore South

ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.
This concern may inform voters opinion.

Shamanna Nagar, Arafat Nagar, Manjunatha Nagar (Bapuji Nagar), Bapuji Nagar (P), New Guddahalli (P), Anantha Nagar (P)

ವಾರ್ಡಿನ ಗಡಿ :
ಉತ್ತರ : ರೈಲು ಮಾರ್ಗ
ಪೂರ್ವ: ಪೈಪ್ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ (ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಾರ್ಡ್ ಹಾಗು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಡಿ), ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ (ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಾರ್ಡ್ ಹಾಗು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಡಿ), ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ (ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಾರ್ಡ್ ಹಾಗು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಡಿ),
ದಕ್ಷಿಣ : 2ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಇ ಬೀದಿ, ಮಳೆ ನೀರಿನ ಚರಂಡಿ, 7ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ
,ಪಶ್ಚಿಮ : 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 8ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, 6ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ

Ward Boundary :
North : By Railway Line
East : By Pipeline Road (Existing Ward and AC Boundary),
Storm Water Drain (Existing Ward and AC Boundary),
Pipe line (Existing Ward and AC Boundary) ,
South : By 2nd Cross Road, E Street, Storm Water Drain, 7th
Cross
West : By 1st Main Road, 8th Cross Road, 6th Main Road.

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2022 ರ ವಿಜಯನಗರ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 160. ಬಾಪೂಜಿ ನಗರ ವಾರ್ಡು BAPUJI NAGAR WARD ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?
  • ಬಿಜೆಪಿ
  • ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
  • ಜೆಡಿಎಸ್
  • ಪಕ್ಷೇತರ
  • ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್
  • ಪ್ರಜಾಕೀಯ
  • ಎ.ಎ.ಪಿ
  • ನೋಟ
VoteResults

Related posts

Leave a Comment