ಚುನಾವಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2023 ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 24-ಹಾಲ್ಕುರಿ (ಹುಚ್ಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 2022-23 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?

Taluknewsmedia.com

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮತದಾರರು ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ.

ತಿಪಟೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು 24-ಹಾಲ್ಕುರಿ (ಹುಚ್ಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 2022-23 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?
  • ಬಿಜೆಪಿ
  • ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
  • ಜೆಡಿಎಸ್
  • ಪ್ರಜಾಕೀಯ
  • ಕೆ ಆರ್ ಎಸ್
  • ಎ ಎ ಪಿ
  • ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ
  • ಎಸ್ ಡಿ ಪಿ ಐ
  • ನೋಟ
  • ಪಕ್ಷೇತರ
267 votes
VoteResults

ಹಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಬಳುವನೇರಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಹುಚ್ಚಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ
ಮಣಕಿಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ

ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಆಕಾಂಷಿಗಳು…

Related posts

Leave a Comment