ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು 8-ಡೊಡೆಡಕೊಡ್ಲಿ (ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 2024-25 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?

Taluknewsmedia.com
You need to be logged in to view this content. Please . Not a Member? Join Us

Related posts

Leave a Comment