ಚುನಾವಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ -2024-25 ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 36-ಕೊಕ್ಕಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 2024 -25 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?

Taluknewsmedia.com
You need to be logged in to view this content. Please . Not a Member? Join Us

Related posts

Leave a Comment