ಚುನಾವಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕು 5-ದ್ಯಾಮವ್ವನಹಳ್ಳಿ (ಗುಡ್ಡದರಂಗವ್ವನಹಳ್ಳಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 2024-25 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?

Taluknewsmedia.com
You need to be logged in to view this content. Please . Not a Member? Join Us

Related posts

Leave a Comment