ಸುದ್ದಿ 

ಜನವರಿ 19 ರಿಂದ 21 ರವರೆಗೆ 3 ದಿನಗಳ ಉದ್ಯಮಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮಾವೇಶ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಡೆಸುವ ಈ ಬಾರಿಯ ಉದ್ಯಮಿ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋ-2024.

Taluknewsmedia.com
You need to be logged in to view this content. Please . Not a Member? Join Us

Related posts

Leave a Comment