ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2024-25 ರ ವಿಜಯನಗರ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 158. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡು Hosahalli Ward ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?

Taluknewsmedia.com

ವಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು : : ಹೊಸಹಳ್ಳಿ
ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 158
ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರದೇಶ (ಚದರ ಕಿ.ಮೀ.ನಲ್ಲಿ) : 0.7115
ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ : 39683
ಗಂಡು : 20179
ಹೆಣ್ಣು : 19504
ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರ : 167-ವಿಜಯನಗರ
ಸಂಸದೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ : ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ

Ward Name: Hosahalli Ward
Ward Number: 158
Ward area (in sq. Km): 0.7115
Total population: 39683
Male: 20179
Females: 19504
Assembly constituency: 167-Vijayanagar
Parliamentary Constituency : Bangalore South

ಈ ಕಳಕಂಡ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತದಾರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬಹುದು.
This concern may inform voters opinion.

Hosahalli Extension (P), Cholurpalya (P), Mariyappana Palya(P), Ambedkar Layout (P), Telecom Layout (P), Chevappa Garden, Krishnappa Layout, Binny Layout (P).

ವಾರ್ಡಿನ ಗಡಿ :
ಉತ್ತರ : 5 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 4 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಪ್ರವ್ ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, ಮಳೆ ನೀರು ಚರಂಡಿ, 13 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 3 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 14 ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮಳೆನೀರಿನ ಚರಂಡಿ, 1 ನೇ ಬಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, 1 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಾರ್ಡ್ ಗಡಿ

ಪೂರ್ವ: ರೈಲು ಮಾರ್ಗ
ದಕ್ಷಿಣ : ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಳನೀರು, ಚರಂಡಿ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಸಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, 13ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 9ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಎ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 11ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ

,ಪಶ್ಚಿಮ : ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಸ್ತೆ (ಹಾಲಿ ಇರುವ ವಾರ್ಡ್ ಹಾಗು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಡಿ)

Ward Boundary :
North : h By 5th Main, 2nd Cross, 4th Main, Pipeline Road, Storm
Water Drain, 13th Cross, 3rd Main, 14th Cross, Storm
Water Drain, 1st B Main, Cross Road, 1st Main, Existing
Ward Boundary
East : By Railway line
South : By Hosahalli Main Road, Storm Water Drain, 2nd Main,
Pipeline Road, 1st C Main, 13th Cross, 2nd Main, 9th
Cross, 1st Main, Cross road, 1st A Main, 11th Main,
West : By West of Chord Road (Existing Ward and AC
Boundary)

BBMP ELECTION ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆ 2024-25 ರ ವಿಜಯನಗರ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 158. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡು HOSAHALLI WARD ನೀವು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ ?
  • ಬಿಜೆಪಿ
  • ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
  • ಜೆಡಿಎಸ್
  • ಪಕ್ಷೇತರ
  • ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್
  • ಪ್ರಜಾಕೀಯ
  • ಎ.ಎ.ಪಿ
  • ನೋಟ
VoteResults

Related posts

Leave a Comment