ಚುನಾವಣೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 25-ಚಿಕ್ಕಜಂತಕಲ್ (ಆನೆಗೊಂದಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ತಿ 2024 -25 ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪಕ್ಷ?

Taluknewsmedia.com
You need to be logged in to view this content. Please . Not a Member? Join Us

Related posts

Leave a Comment