ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ರಾಜಕೀಯ ಸುದ್ದಿ 

2024 ರ ಕೋಲಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಪಕ್ಷ?

Taluknewsmedia.com

This poll is no longer accepting votes

ದಿನಾಂಕ 10-04-2024 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ.. 23-4-4024 ರ ವರೆಗೂ..
2024 ರ ಕೋಲಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಪಕ್ಷ?
 • 1. ಕೆ ವಿ ಗೌತಮ್
 • 2. ಎಂ. ಮಲ್ಲೇಶ್ ಬಾಬು
 • 3. ಎಸ್.ಬಿ.ಸುರೇಶ
 • 4. ಡಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ
 • 5. ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ
 • 6. ದೇವರಾಜ ಅಳುಸುರುದಿನ್ನೆ
 • 7. ಕೆ.ಆರ್.ದೇವರಾಜ
 • 8. ಮಹೇಶ್ ಎ.ವಿ
 • 9. ಎಂಸಿ ಹಳ್ಳಿ ವೇಣು
 • 10. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಎನ್
 • 11. ಎಸ್.ಎನ್.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ವಿ
 • 12. ಎಂಎಸ್ ಬದರಿನಾರಾಯಣ
 • 13. ಎಂ ಮುನಿಗಂಗಪ್ಪ
 • 14. ಆರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ
 • 15. ಆರ್ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್
 • 16. ಡಾ.ಎಂ.ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ
 • 17. ಹೋಳೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ
 • 18. ಸುಮನ್ ಎಚ್ಎನ್
 • ನೋಟ
VoteResults

Related posts

Leave a Comment